فروردین ماه ۱۳۹۶ ۰۹ چهارشنبه

فا | en

اطلاعیه شهریه نیمسال دوم 96 - 95
      بسمه تعالی     قابل توجه دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی فردوس   با توجه به شروع انتخاب واحد تحت وب برای نیمسال دوم 96-95 از تاریخ 95/11/7  لغایت   95/11/14 لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.   میزان ونحوه پرداخت شهریه طبق جدول ذیل اعلام میگردد.خواهشمند است دانشجویان عزیز طوری برنامه ریزی ...
حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان مؤسسه فردوس در راهپیمایی 22 بهمن

حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان مؤسسه فردوس در راهپیمایی 22 بهمن

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

title ?>

اساتید راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

تعداد بازدیدها: ( 1599 )

 

 

«اساتید راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت»

 

ردیف

اساتید راهنما

(اساتید هیات علمی)

 

گرایش

 

زمینه مطالعاتی

 

ایمیل

 

1

سعیده باباجانی

دانشجوی دکترای مدیریت (رفتار سازمانی)

رفتار، منابع انسانی، بورس، فرهنگ سازمانی

sbabajani57@gmail.com

 

2

سید رضا حقی

دکترای مدیریت استراتژیک (نوآوری)

مدیریت، بهره وری، اقتصاد، کیفیت

srhaghi@gmail.com

 

3

فرهاد سعادت نیا

ارشد مدیریت بازرگانی

بازاریابی بین الملل

 

 

4

شهرزاد لطفعلی ثانی

دانشجوی دکترای توسعه و انرژی

اقتصاد، توسعه و انرژی

shahrzadlotfalisani@ymail.com

 

5

سمیه محبی

دانشجوی دکترای مدیریت مالی

تولید، کارآفرینی، مالی، بازاریابی

somayeh.mohebi@gmail.com

 

6

محمد ناصری

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

بازاریابی بین الملل

m.naseri@engineer.com

 

ردیف

اساتید راهنما (اساتید مدعو)

گرایش

زمینه مطالعاتی

ایمیل

 

1

مرتضی رجوعی

دکتری مدیریت بازرگانی )بازاریابی(

بازاریابی، برند،فروش،رفتار مصرف کننده

mortezarojui@gmail.com

 

2

احمد شعرباف

دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری

بازرگانی و بازاریابی بین الملل، CRM ،علوم رفتاری

 

 

3

مرتضی فرجی

دکتری مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

mortezafaraji.umi@gmail.com

 

4

مصطفی فرخی

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل

رفتار مصرف کننده، بازاریابی صنعتی

mostafafarokhy@gmail.com

 

5

منصوره گل میمی

دکتری مدیریت بازرگانی

بازاریابی

 

 

6

محمد مختاری

دکتری مدیریت بازرگانی

بازاریابی

 

 

7

نازیا سادات ناصری

دکتری مدیریت آموزشی

روانشناسی، مدیریت، مشاوره، برنامه ریزی

dr.naseri@mail.com

 

 
 
 
تبصره: همچنین دانشجویان می توانند اساتید راهنما را از اعضاء هیأت علمی رسمی (دارای مدرک دکتری) سایر دانشگاههای کشور انتخاب نمایند.