آخرین مهلت ارایه گواهی درس تربیت بدنی ویژه

شنبه 24 فروردین 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند آخرين مهلت ارايه گواهي پزشك برای درس تربيت بدني ويژه (كساني كه قادر به انجام فعاليت بدني نمي باشند  و بصورت كتبي امتحان مي دهند)، 20 اردیبهشت ماه می باشد.
گواهی هایی که پس از این تاریخ ارائه شوند، پذیرفته نخواهد شد.