نمایشگاه " آ " برگزیده اشعار تصویری

شنبه 24 فروردین 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

نمایشگاه " آ " برگزیده اشعار تصویری خانم سمانه سنگچولی

گشایش 29 فروردین ماه 98

ادامه نمایشگاه تا 3 اردیبهشت ساعت 18 الی 21

مکان: بلوار وکیل آباد-نبش وکیل آباد 38 - حدفاصل هتل پارس و خیابان سرو - گالری آسمان