سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

سه شنبه 7 بهمن 1399 رویداد
نجفی

30

اردیبهشت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مادی در راستای برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل جهت دستیابی به رسالت‌ سازمان ها، براساس نظام ارزشی حاکم بر جامعه است. در تعیین اهمیت مدیریت همین نکته کفایت می‌کند که در تعریف آن واژه "فرآیند" اشاره شده است،چرا که آثار و پیامدهای عملکرد مدیریت محدود به یک مقطع زمانی نبوده و آثار آن بلند مدت خواهد بود. در واقع مدیران کارآفرینانی هستند که با فرایند خلق ارزش‌های مادی و معنوی از طریق ایجاد انگیزه و تلاش متعهدانه در کارکنان به منظور ایجاد مزایای رقابتی گام‌های اساسی برمی دارند. از این رو موضوع هایی از جمله: دانش مدیران، کارآفرینی، نوآوری‌ در بازاریابی و مدیریت بازار، و فناوری اطلاعات در دنیای رقابتی کنونی حائز اهمیت می‌باشد. موسسه آموزش عالی فردوس نیز با توجه به این رویکرد، اقدام به برگزاری همایشی در سطح ملی نموده است، تا گامی کوچکی در ترویج مدیریت و توانمندسازی نیروهای انسانی در کشور از طریق ایجاد فرصت تبادل موضوعات نوین علمی و تجربی صاحب نظران و متخصصین، در راستای دستیابی به گام دوم انقلاب بردارد.
لذا موسسه آموزش عالی فردوس در جهت اجرایی کردن ماموریت مذکور اقدام به برگزاری دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با مشارکت محققین علوم مدیریت، اقتصاد و فناوری اطلاعات می‌نماید.
  همایش در قالب سخنرانی توسط اساتید کلیدی مشهور در تراز ملی، ارائه مقالات علمی، اجرای کارگاههای آموزشی تخصصی و برگزاری میزگرد، انجام خواهد شد. مقالات برگزیدة همایش نیز در دستور کار انتشار در نشریات علمی  قرار دارد. لذا از کلیه اساتید فرهیخته، اندیشمندان،  پژوهشگران، کارآفرینان و دانشجویان علاقه مند به توسعه کارآفرینی و بهبود کسب و کارالکترونیکی دعوت می‌نماید تا در این همایش، با مشارکت فعال و موثر خود، زمینه اشتراک و انتقال دانش و تجربه‌ها را فراهم آورند.


اهداف همایش به شرح ذیل بیان می‌شود:
۱. بحث و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در خصوص  اقتصاد دانش بنیان و مدیریت استراتژیک
۲.  توسعه کارآفرینی و بهبودکسب وکار الکترونیکی
۳. تبادل نظر در خصوص روش‌ها وتکنیک‌های پیشرفته مرتبط با کارآفرینی وکسب وکار الکترونیکی
۴. استخراج سیاست ها، راهبردها و راهکارهای اجرایی کارآمد و موثر برای توسعه کارآفرینی و بهبودکسب وکار الکترونیکی