رشته های دایر در مقطع کاردانی به شرح ذیل می باشد:

  • گرافیک
  • نقشه کشی معماری
  • حسابداری بازرگانی
  • کامپیوتر (نرم افزار)