هنر اسلامی

معماری و هنر اسلامی

داوود شادلو

First sample avatar image

داوود شادلو

استادیار

First sample avatar image

جواد امین خندقی

استادیار

First sample avatar image

زینب نصر اصفهانی

مربی

نسرین روشن روان (مدیر تحصیلات تکمیلی)

امین رضائی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت ارشد هنر اسلامی جدید.pdf 28 دوشنبه آبان 1397 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود