پژوهش هنر

هنرهای تجسمی و موسیقی

داوود شادلو

First sample avatar image

سحر چنگیز

استادیار

First sample avatar image

داوود شادلو

استادیار

First sample avatar image

امیراقبال حیدرپور

مربی

First sample avatar image

جواد امین خندقی

استادیار

نسرین روشن روان (مدیر تحصیلات تکمیلی)

امین رضائی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت ارشد پژوهش هنر.pdf 29 دوشنبه مهر 1398 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود