ارتباط تصویری

هنرهای تجسمی و موسیقی

مجید حیدری

First sample avatar image

محمد محسن خضری

مربی

First sample avatar image

مجید حیدری

استادیار

First sample avatar image

سحر چنگیز

استادیار

نسرین روشن روان (مدیر تحصیلات تکمیلی)

امین رضائی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت ارشد ارتباط تصویری.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود