گزارش تصویری از پروژه نهایی دانشجویان گروه صنایع دستی

یکشنبه 17 شهریور 1398 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

جلسه ارائه پروژه طرح نهایی دانشجویان صنایع دستی با حضور معاون آموزشی،مدیر گروه  و زیر نظر اساتید این گروه آقایان وجدانی و ابراهیمی برگزار شد.