گزارش تصویری از نمایشگاه کتابهای تخصصی

چهارشنبه 24 مهر 1398 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

نمایشگاه کتاب های تخصصی رشته های مختلف در محل طبقه اول ساختمان آموزشی  تا روز پنجشنبه 2 آذرماه برای بهره مندی دانشجویان عزیز برپا خواهد بود.