گزارش تصویری از غرفه موسسه آموزش عالی فردوس در بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مشهد

جمعه 29 آذر 1398 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

گزارش تصویری از غرفه موسسه آموزش عالی فردوس در بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مشهد