افزودن 17 جلد کتاب مرجع فارسی و لاتین به کتابخانه مؤسسه

سه شنبه 17 دی 1398 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

 17 جلد کتاب مرجع فارسی و لاتین جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان به کتابخانه مؤسسه افزوده شد.

لیست این کتابها در تصاویر ذیل قابل مشاهده می باشد.