بازدید جمعی از دانشجویان و اساتید گروه معماری از مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

پنجشنبه 19 دی 1398 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

جمعی از دانشجویان و اساتید گروه معماری از مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و شتاب دهنده های واقع در این مرکز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس؛  در این بازدید جناب اقای دکتر عباس زاده (رییس مرکز نوآوری شهری) به معرفی مرکز نوآوری شهری پرداخت و توضیحاتی جهت آشنایی دانشجویان با نحوه حمایت مرکز از گروه های ایده پرداز ، فرایند پخته تر کردن ایده ها و تبدیل ایده ها به طرح های اجرایی  بیان نمود.
سپس دانشجویان  از شتاب دهنده های واقع در مرکز شامل: شتاب دهنده تریگ آپ (فعال در حوزه سلامت) ، شتاب دهنده فینوا (فعال در حوزه فناوری های مالی) و شتاب دهنده ماموت (فعال در زمینه طراحی شهری) بازدید نمودند و با حوزه کاری و نحوه همکاری با هر شتاب دهنده آشنا شدند.