«جلسه بررسی راهکارهای توسعه و ارتقای آموزشی رشته موسیقی»

پنجشنبه 23 مرداد 1399 صفحه اصلی
نجفی

 

جلسه بررسی راهکارهای توسعه و ارتقای آموزشی رشته موسیقی با حضور مدیر گروه رشته موسیقی (نوازندگی سازهای ایرانی)، اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو گروه و با حضور ریاست و معاون آموزشی و مسئولان آموزش در روز چهارشنبه 1399/05/22 برگزار گردید و در این جلسه به بررسی مسائل گروه موسیقی و راهکارهای توسعه این رشته تحصیلی پرداخته شد.