بازدید معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه از«نمایشگاه رنگ و فلز»

سه شنبه 25 شهریور 1399 صفحه اصلی
نجفی

 آقای دکتر سید حسین مجتبوی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی از نمایشگاه «رنگ و فلز» آثار آقای امین جعفری و آقای امیر عباس هاشمی از اساتید قلمزنی فارغ التحصیل موسسه آموزش عالی فردوس  بازدید نمودند.