«دريافت شناسه DOI براي موسسه آموزش عالي فردوس»

پنجشنبه 3 مهر 1399 صفحه اصلی
نجفی

 

 

 

 

 

 

مؤسسه آموزش عالي فردوس در مسير افزايش اعتبار علمي نشريه «فردوس هنر» توانست شناسه DOI را دريافت كند.

DOI  يك كد به شكل اعداد/الفبايي براي هر اثر منتشره (انواع مقاله، كتاب، كتابچه، مجلات، تصاوير، نرم‌افزارها و...) است كه مخصوص و منحصر به همان اثر بوده و توسط آژانس ثبت‌نام بنياد بين‌المللي DOI براي شناسايي محتوا و دسترسي به لينك آن اثر در اينترنت، اختصاص داده مي‌شود.

اين كد دائمي بوده و مهر تأييدي بر اعتبار اثر محسوب مي‌شود. هر مكتوب علمي اعم از مقاله، كتاب و... براي توفيق و ارتقا نيازمند ورود به نمايه‌هاي معتبر بين‌المللي است و نشريه «فردوس هنر» نيز از اين فرايند مستثنا نخواهد بود.

ارتقا و دريافت امتياز مناسب در ارزيابي‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نمايه‌هاي بين‌المللي از جمله اسكوپوس، به الزاماتي نياز دارد كه يكي از آنها استفاده از شناسه ديجيتال مقالات علمي DOI است.

اين شناسه ديجيتال در واقع كدي يا پيش‌شماره‌اي اختصاصي است كه به مؤسسه به عنوان صاحب‌امتياز و ناشر اختصاص مي‌يابد و نشريات علنمي از اين پيش‌شماره براي استانداردسازي بهره مي‌گيرند.

ازآنجاكه پيش‌شماره DOI دائمي و مختص مؤسسه است مي‌توان از آن براي كتب منتشر شده اعضاي هيئت علمي، مقالات همايش‌هاي موسسه و نشريات ديگر مؤسسه كه در آينده ممكن است منتشر شود نيز بهره گرفت.

خوشبختانه و با پيگيري‌هاي انجام شده، پيش‌شماره و شناسه DOI براي موسسه كسب شده است و از اين پس نشريات موسسه به وسيله اين شناسه ديجيتال نمايه مي‌شوند.