اطلاعیه وام دانشجویی برای نیمسال اول 1399-1400

شنبه 17 آبان 1399 صفحه اصلی
نجفی

ثبت نام اینترنتی وام دانشجویی برای نیمسال دوم 1399-1400 آغاز شد.

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می توانند تا تاریخ 30 آذرماه برای ثبت‌ نام اولیه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی اینترنتی  https://bp.swf.ir  مراجعه  و درخواست اولیه خود را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه ثبت نام نمایند.

توجه: بدیهی است دانشجویانی که نسبت به ثبت نام اولیه در پورتال دانشجویی صندوق اقدام نمایند در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.

توجه: دانشجویان قبل از ثبت نام در سایت به اموردانشجویی مراجعه و شرایط وام دانشجویی کاملا مطالعه فرمایند.

*مبلغ وام برای مقطع کارشناسی ارشد 20،000،000 ریال

*مبلغ وام برای کاردانی، کارشناسی پیوشته و کارشناسی ناپیوسته 10،000،000  ریال

*نام و نام کاربری در پرتال صندوق رفاه دانشجویی کد ملی می باشد.