اطلاعیه ثبت نام دانشجویان كارشناسي ارشد ناپيوسته مؤسسه آموزش عالي فردوس سال‌ 1399

شنبه 20 دی 1399 صفحه اصلی
نجفی

دانشجوی عزیز

 پذیرش شما را در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  مؤسسه آموزش عالي فردوس تبریک عرض نموده  افتخار داریم میزبان شما در دوران تحصیل باشیم و از اینکه این موسسه را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کرده اید متشکریم. مجموعه عوامل آموزشی، فرهنگی، پژوهشی ودانشجویی تمام سعی وتلاش خود را جهت ارتقای کیفیت آموزشی و رضایت مندی و رشد وتعالی شما مبذول خواهند داشت.

دانشجویانی ‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ اعلام‌ شده‌ است‌، مدارك لازم براي ثبت‌نام را آماده و از 20 تا22 دی ماه99 جهت ثبت نام در ساعات اداری  به موسسه مراجعه فرمایند.

 مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان

  1. اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن
  2. اصل كارت ملي و تصوير پشت و روي آن
  3. شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري
  4. مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه(براي برادران)
  5. مدرك‌ کاردانی و كارشناسي‌ مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کاردانی وكارشناسي‌ قيد شده‌ باشد‌.

تبصره 1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌  (فرم شماره 2) را ارائه‌ نمايند.

تبصره2-  آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته  دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 31/6/99  فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر فرم شماره ‌2 را از دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبت‌نام به موسسه ارائه نمايند.

تبصره 3- معدل‌ مدرک کاردانی و کارشناسی پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، و يا در مراحل بعد اصلاح نموده است، يكسان‌ باشد. بديهي است از ثبت‌نام آن دسته از متقاضیانی كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) به صورت موقت با اخذ تعهدانجام خواهد شد.

معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی فردوس