اطلاعیه ثبت نام و تکمیل پرونده دانشجویان كارشناسي پيوسته با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) مؤسسه آموزش عالي فردوس تکمیل ظرفیت دی ماه سال‌ 1399

شنبه 20 دی 1399 صفحه اصلی
نجفی

دانشجوی عزیز

 پذیرش شما را در دوره کارشناسی پیوسته  مؤسسه آموزش عالي فردوس تبریک عرض نموده  افتخار داریم میزبان شما در دوران تحصیل باشیم و از اینکه این موسسه را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کرده اید متشکریم. مجموعه عوامل آموزشی، فرهنگی، پژوهشی ودانشجویی تمام سعی وتلاش خود را جهت ارتقای کیفیت آموزشی و رضایت مندی و رشد وتعالی شما مبذول خواهند داشت.

دانشجویانی ‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ اعلام‌ شده‌ است‌، مدارك لازم براي ثبت‌نام را آماده و از روز دوشنبه 22/10/99 تا 25/10/99  جهت ثبت نام در ساعات اداری  به موسسه مراجعه فرمایند.

 

الف) شرایط متقاضیان:

متقاضياني كه‌ در رديف پذيرفته شدگان رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال اول سال تحصيلي جاری (سال تحصيلي1400- 1399) قرار گرفته‌اند، به‌ شرطي‌ مجاز به ‌ثبت‌نام‌ خواهند بود كه‌ داراي گواهينامه ديپلم نظام آموزشي جديد ( نظام  3-3-6) و يا نظام ترمي واحدي و يا سالي واحدي بوده و يا دوره مربوط را حداكثر تا 31/6/99 با موفقيت‌ به پایان رسانده و يا داراي ديپلم نظام قديم (دوره چهارساله) باشند.

تبصره: پذيرفته‌شدگان داراي ديپلم نظام ترمي واحدي و يا سالي واحدي در زمان ثبت‌نام علاوه بر مدرك ديپلم، مي‌بايست گواهي مدرك پيش‌دانشگاهي یا گواهینامه کاردانی  با تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر تا 31/6/99 را نيز ارائه نمايند.

ب - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان

  1. اصل مدرک ديپلم نظام آموزش جديد (نظام 3-3-6) يا نظام سالي واحدي ویا ترمي واحدي و ‌ اصل مدرك ديپلم‌ متوسطه‌ و يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ قديم‌ آموزش‌ متوسطه‌ (متقاضیان ديپلم نظام سالی واحدی و يا ترمي واحدی مي‌بايست در زمان ثبت نام علاوه بر مدرک ديپلم، مدرک پيش دانشگاهي یا کاردانی را نيز ارائه نمايند.)
  2.  ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم كه از دفاتر پيشخوان دولت الکترونیک (در موسسه اقدام می شود)
  3. اصل شناسنامه و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن
  4. اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن
  5. شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري
  6. اصل وکپی دفترچه بیمه(درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی و...
  7. مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه(براي برادران)
  8. گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم (فرم 602) از دبیرستان محل تحصیل با مهروامضای مدیر

معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی فردوس