​اطلاعيه ويرايش و ثبت‌نام كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400

دوشنبه 6 بهمن 1399 صفحه اصلی
نجفی

بدينوسيله به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 در تمامي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مي‌رساند اطلاعات ثبت‌نامي آن دسته از متقاضياني كه در زمان مقرر (از تاريخ 99/09/16 لغايت 99/09/26) در اين آزمون ثبت‌نام نموده‌اند، از روز يكشنبه مورخ 99/11/05 لغايت روز چهارشنبه مورخ 99/11/08 به منظور مشاهده و ويرايش بر روي درگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. متقاضيان ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام كه از تاريخ 99/09/16 از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان در دسترس بوده است، نسبت به مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با متقاضياني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده ‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه در بازه زماني فوق (99/11/05 لغايت 99/11/08) بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.