برگزاری ژوژمان کارگاه چاپ دانشجویان ارتباط تصویری

دوشنبه 13 بهمن 1399 صفحه اصلی
نجفی

ژوژمان دانشجویان کارگاه چاپ رشته ارتباط تصویری استاد کلانتری در تاریخ 9 بهمن ماه و در محل پارکینگ مؤسسه برگزار گردید. در این ژوژمان پارچه‌های چاپ شده توسط دانشجویان به معرض نمایش گذاشته شدند و یکی از آثار خاص این رویداد از بالا تا پایین ساختمان آموزشی مؤسسه آموزش عالی فردوس آویزان شد. 

ویدئو ژوژمان کارگاه چاپ