کسب عنوان برگزیده در جشنواره فجر 1399 توسط عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس

شنبه 9 اسفند 1399 صفحه اصلی
نجفی

جناب آقای احسان مهدوی
عضو محترم هیأت علمی گروه گرافیک مؤسسه آموزش عالی فردوس
کسب عنوان اثر برگزیده در شاخه‌ هنرهای جدید در سیزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر را به شما تبریک می‌گوییم و امید موفقیت‌های بیشتر شما را داریم.
مؤسسه آموزش عالی فردوس