سرویس تامین منابع علمی مگاپیپر مؤسسه آموزش عالی فردوس

چهارشنبه 25 فروردین 1400 صفحه اصلی
نجفی

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی موسسه می رساند با عنایت به قرارداد منعقده و تامین بودجه، دسترسی به سرویس تامین منابع علمی مگاپیپر راه اندازی و قابل  استفاده می باشد.

دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی و بین المللی در حوزه های مختلف و پایگاههای ویراستاری رایگان مقالات و مشابهت یابی از طریق اتصال به سامانه megapapaper.ir ( با نام کاربری : ایمیل دانشگاه و رمزعبور : کد ملی ) میسر می باشد.
مدیریت کتابخانه موسسه