امضا تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

دوشنبه 14 تیر 1400 صفحه اصلی
نجفی

پیروی انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی و فرهنگی با اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی  روز  گذشته آقای دکتر قوامی نژاد  ریاست آموزش و پرورش به اتفاق معاون پشتیبانی ،معاون آموزش متوسطه و معاون فنی و حرفه ای با آقای دکتر جلیلی ریاست  و دکتر مجتبوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی فردوس دیدار و  گفتگو نمودند و زمینه های مختلف همکاری متقابل را بررسی نمودند.