اخبار

پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

حمایت از کسب و کار الکترونیکی نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد

دبیر اجرایی اولین همایش مدیریت و کسب و کار گفت: کسب و کار الکترونیک در کشور ایران به عنوان یک کلید واژه اصلی تلقی می شود زیرا از طریق آن هرکسی می تواند برای خود کسب ...


پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

خراسان رضوی نقش مهمی در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی دارد

دبیرعلمی همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی گفت: خراسان رضوی نقش مهمی در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی دارد. دکترعلیرضا شیخی دبیر علمی ...


پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد: «جشنواره ملی سوغات رضوی» فرصت مناسبی برای حمایت از تولیدات ملی

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد گفت: «جشنواره ملی سوغات رضوی» با شعار امسال که حمایت از تولید ملی است می‌تواند همیاری و همخوانی مناسبی داشته باشد و ...


پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

مدیریت کسب و کار الکترونیک گامی موثر در جهت تحقق شعار سال

سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس گفت: اولین همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق شعار سال برگزار خواهد شد، زیرا تا اقتصاد مقاومتی ...


چهارشنبه 22 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

نشست خبری "دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی"

نشست خبری "دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی" ، "اولین همایش ملی مدیریت و کسب  وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی " ...