عدم اعتبار دوره های مدیریت کسب و کار موسوم به MBA و DBA

شنبه 6 مهر 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

بنا بر اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دوره های آموزش  عالی مدیریت کسب و کار موسوم به "MBA" و  "DBA" (برگزار شده: توسط مؤسسه های آموزش عالی آزاد و برخی دانشگاهها ) دوره های غیر رسمی بوده و به هیچ وجه معادل مدارک مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری ارزیابی نمی گردند. این اطلاعیه می افزاید  هرگونه تبلیغات و مطلبی که خلاف این موارد از سوی موسسه های آموزش عالی آزاد انتشار یابد تخلف محسوب شده و مطابق مقررات نسبت به آن اقدام خواهد شد.


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 process.php.jpg 6 شنبه مهر 1398 دانلود