پرسشنامه ارزیابی کلاس های مجازی

چهارشنبه 21 خرداد 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛

با توجه شیوع بیماری کووید 19 و برگزاری کلاس های مؤسسه به صورت مجازی، شما می توانید جهت ارزیابی کلاس های مجازی به آدرس زیر مراجعه و موارد خواسته شده در پرسشنامه را تکمیل فرمایید.

https://nezarat.msrt.ir/fa/form/63