«ثبت نام دانشجویان مقطع كارداني پيوسته و ناپيوسته‌ نظام‌جديد»

یکشنبه 20 مهر 1399 اطلاعیه
نجفی

 

 

 

 

دانشجوی عزیز؛

 پذیرش شما را در دوره کاردانی  مؤسسه آموزش عالي فردوس تبریک عرض نموده، افتخار داریم میزبان شما در دوران تحصیل باشیم و از اینکه این موسسه را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کرده اید متشکریم. مجموعه عوامل آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و دانشجویی مؤسسه فردوس تمام سعی و تلاش خود را جهت ارتقای کیفیت آموزشی و رضایت مندی و رشد و تعالی شما مبذول خواهند داشت.

دانشجویانی ‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ اين آزمون اعلام‌ شده‌ است‌، مدارك لازم براي ثبت‌نام را آماده و در يكي از روزهاي دوشنبه مورخ 99/07/21 و يا سه‌شنبه مورخ 99/07/22 با در دست ‌‌داشتن ‌‌مدارك‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند «ب» اين‌ اطلاعيه‌ براي‌ ثبت ‌‌نام‌ به‌ این موسسه مراجعه‌ نمايند.

شرایط متقاضیان:

الف ) متقاضياني كه‌ در رديف پذيرفته شدگان رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال اول سال تحصيلي جاری (سال تحصيلي 1400-1399) قرار گرفته‌اند، به‌ شرطي‌ مجاز به ‌ثبت‌نام‌ خواهند بود كه‌ داراي گواهينامه دوره متوسطه نظام جديد در يكي از رشته‌هاي تحصيلي شاخه فني و حرفه‌اي و كارودانش و يا ديپلم فني و حرفه‌اي و كارودانش نظام ترمي و يا سالي واحدي و يا ديپلم شاخه نظري نظام آموزشي جديد (نظام  3-3-6) و يا نظام ترمي واحدي و يا سالي واحدي بوده و يا دوره مربوط را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال‌ 1399 با موفقيت‌ به پایان رسانده و يا داراي ديپلم نظام قديم (دوره چهارساله) بوده باشند.

تبصره: پذيرفته‌شدگان داراي ديپلم شاخه نظري نظام ترمي واحدي و يا سالي واحدي در زمان ثبت‌نام علاوه بر مدرك ديپلم، مي‌بايست گواهي مدرك پيش‌دانشگاهي با تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر تا 99/06/31 را نيز ارائه نمايند.

 

ب - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان

  1. اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه نظام جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كار و دانش‌ و يا فني‌ و حرفه‌اي‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ بر گذراندن‌ كليه‌ واحدهاي ‌درسي، كارورزي‌ و كارآموزي‌ در دوره‌ سه‌ ساله‌ تا پايان‌ شهريورماه 1399 كه‌ به‌ تاييد رئيس‌ آموزشگاه محل ‌تحصيل‌ رسيده‌ باشد.
  2. ‌ اصل مدرك ديپلم‌ متوسطه‌ و يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ قديم‌ آموزش‌ متوسطه‌ متناسب‌ با نوع‌ رشته‌ قبولي
  3. اصل مدرک ديپلم شاخه نظری نظام آموزش جديد (نظام 3-3-6) يا نظام سالي واحدي و يا ترمي واحدي و يا گواهي موقت پايان تحصيلات متناسب با نوع رشته قبولي (متقاضیان ديپلم شاخه نظري نظام سالی واحدی و يا ترمي واحدی مي‌بايست در زمان ثبت نام علاوه بر مدرک ديپلم، مدرک پيش دانشگاهي نيز ارائه نمايند).
  4.  ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم كه از دفاتر پيشخوان دولت الکترونیک (در موسسه اقدام می شود).
  5.  اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌.
  6. اصل کارت ملي و دو برگ فتوکپي  پشت و روي آن.
  7.  شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
  8. مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ برادران را با توجه‌ به‌ بند مقرارت وظيفه عمومي مندرج‌ در صفحات 3 و 4 دفترچه‌ راهنماي‌ ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي‌ كارداني‌ ‌نظام‌جديد سال 1399 مشخص ‌كند.   

                                                                                                         (معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی فردوس)