اهمیت پژوهش و فناوری چیست؟

- علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است.
- تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است.
- پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است.
- تولید علم و تحقیقات، حیات آینده کشور است.
- برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است.
-عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.
-اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است.

( از بیانات مقام معظم رهبری)

اهداف پژوهش و فناوری

 • دانشگاه نسل اول( آموزش محور)
 • دانشگاه نسل دوم ( آموزش محور+ پژوهش محور(تولید علم))
 • دانشگاه نسل سوم( آموزش محور+ پژوهش محور+ کارآفرین)
 • دانشگاه نسل چهارم ( آموزش محور+ پژوهش محور+ کارآفرین+ مبتنی بر فناوری)

برنامه های پژوهشی

 • افزایش درصد تولید مقالات معتبر به تعداد اساتید
 • افزایش درصد چاپ کتب به تعداد اساتید
 • افزایش تعداد مقالات کنفرانسی معتبر مستخرج از پایان نامه های ارشد ( به نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
 • افزایش تعداد ارجاعات بین المللی به مقالات موسسه
 • برگزاری هماش های معتبر سالانه
 • اخذ مجوز تبدیل به دانشگاه
 • اخذ مجوز اقماری مرکز رشد واحدهای فناور
 • راه اندازی مرکز آموزش های آزاد
 • راه اندازی مرکز کارآفرینی
 •  راه اندازی معاونت بین الملل موسسه جهت جذب دانشجوی خارجی و تربیت دانشجو به صورت مشترک با دانشگاه های معتبر
 • راه اندازی و توسعه اتاق امن
 • شناخت و بهینه سازی و الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای موسسه
 • راه اندازی مرکز آموزش های الکترونیکی موسسه (برگزاری بعضی از دروس به صورت الکترونیکی)

 

برخی از فعالیت های حوزه  معاونت پژوهشی و فناوری

 • انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه .
 • برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه .
 • انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی .
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه .
 • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی .
 • اداره امور واحد های پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه .
 • همکاری با دفتر ریاست ،روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه در ارائه خدمات علمی ،فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات .
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی .
 • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ،کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی .
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب .
 • تهیه برنامه های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه .
 • بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه.

 

- تشکیل شورای پژوهشی

 • بررسی مقالات و کنفرانس های معتبر و اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان
 • حمایت مالی از مقالات استخراج شده از پایان نامه دانشجویان ارشد جهت شرکت در همایش های معتبر ملی
 • حمایت مالی از اعضای هیات علمی جهت شرکت در همایش های معتبر ملی
 • تشویق نویسندگان مقالات چاپ شده در مجلات معتبر از قبیل :علمی و پژوهشی وزراتین و WOS