گزارش تصویری از غرفه موسسه در دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی

سه شنبه 8 مرداد 1398 صفحه اصلی
فروغ فرخ پور

دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی  از تاریخ ۳ لغایت ۷مردادماه ۹۸ودر محل نمایشگاه بین المللی مشهد- سالن عطار برگزار شد.

دانشجویان گروه صنایع دستی موسسه با حضور پویا و فعال در غرفه موسسه و اجرای اثار هنری خود بصورت زنده سبب توجه ویژه بازدیدکنندگان از نمایشگاه قرار گرفته بودند.

در طول مدت برگزاری نمایشگاه مسئولان محترم استان نیز در غرفه فردوس حضور یافته و از آثار دانشجویان بازدید نمودند‌.