نمایشگاه بهار هنر ( آثار دانشجویان گروه نقاشی موسسه آموزش عالی فردوس مشهد)

شنبه 25 اسفند 1397 اطلاعیه
فروغ فرخ پور


🔸همکاری مشترک موسسه آموزش عالی فردوس با روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

          ➖به مناسبت نوروز 98➖
                    
                    🌸بهار هنر🌸

📌نمایشگاه آثار دانشجویان گروه نقاشی موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

🔸گشایش: 25 اسفند 1397 ساعت 18
ادامه تا 29 اسفند
ساعات بازدید:
صبح 9 تا 13
عصر:17 تا 20
مکان: تقی آباد-ایستگاه شریعتی -خط 2 مترو