برگزاری نمایشگاه تخصصی هنر اسلامی و صنایع دستی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

پنجشنبه 23 آذر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

برگزاری نمایشگاه تخصصی هنر اسلامی و صنایع دستی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری