اخبار

آموزش و تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه 26 تیر 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی

گزارش تصویری از ژوژمان های کارشناسی ارشد گروه نقاشی (کارگاه نقاشی موضوعی، دانشجویان کارشناسی - زیر نظر استاد عرب زاده ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه 26 تیر 1398

نشست مدیران و معاونین هنرستان های ناحیه۲ مشهد

‍ جلسه مدیران هنرستان‌های آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد با موضوع ثبت نام و هدایت تحصیلی در سال تحصیلی ۹۹_۹۸ و همچنین تقدیر از مدیران دارای رتبه‌های استانی و کشوری ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

سه شنبه 25 تیر 1398

برگزاری کارگاه سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

کارگاه سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ویژه اعضای هیات_علمی و کارکنان حوزه آموزش با ارائه جناب آقای دکتر مهرام دبیر هیات اجرایی جذب استان خراسان رضوی  به مدت 8 ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

پنجشنبه 20 تیر 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی(کارگاه چوب)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی(زیرنظر اساتید ابراهیمی و ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه 19 تیر 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحی معماری 3)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحی معماری 3- زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

سه شنبه 18 تیر 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی (کارگاه زیور)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی  (کارگاه زیور -زیرنظر استاد آقایی ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

سه شنبه 18 تیر 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی(کارگاه شیشه)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی(کارگاه شیشه -زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

سه شنبه 18 تیر 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی (کارگاه کاغذسازی )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی (کارگاه کاغذسازی- زیرنظر استاد خورشیدی ...