Logo

دکتر جواد امین خندقی

درباره من

دکتر جواد امین خندقی

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس – پایه 6

ایمیل: j.amin@ferdowsmashhad.ac.ir

تحصیلات:

  • کارشناسی ارشد، 1393، فلسفه هنر، دانشگاه ادیان و مذاهب، پایان­‌نامه: نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو.
  • دکتری، 1397، حکمت هنرهای دینی، دانشگاه ادیان و مذاهب، پایان­‌نامه: تحلیل جنبه شناختی فیلم با تکیه بر نظریة ادراک ابن‌سینا.