حسابداری

مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات

روح الله رحمانی

First sample avatar image

روح الله رحمانی

مربی

First sample avatar image

سید جواد حبیب زاده

استادیار

سارا زمانیان

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت کاردانی پیوسته حسابداری.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
2 چارت کاردانی حسابداری.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
3 چارت کارشناسی حسابداری(جدید).pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود