Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education

انجمن‌های علمی

انجمن‌های علمی دانشجویی فضایی را ایجاد کرده و فرصت هایی را در اختیار دانشجویان با استعداد و خلاق می‌گذارد تا آموخته‌ها و اندیشه ای خود را به منصه ظهور رسانده و مکان و شرایطی برای آنها مهیا می‌کند تا بتوانند توانایی‌های خود را نشان دهند. تشکیل انجمن‌های دانشجویی باعث می‌شود دانشجویان فعالیت بیشتری در زمینه رشته خود داشته باشند و این امر موجب کسب تجربه و مهارت دانشجویان می‌شود. ایجاد تعامل و چالش‌های علمی ایجاد در بین دانشجویان و اعضای انجمن‌های علمی موجب رشد فکری و ایجاد خلاقیت در دانشجویان شده و به ایجاد ایده‌های جدید منجر می‌شود. اتفاق دیگری که برای دانشجویان در کانون انجمن‌های علمی  می‌افتد این است ک داشنجویان مجری و کارفرمای طرح‌های خود می‌باشند و این موضوع روحیه کاری و کیفیت آن را افزایش می‌دهد. انجمن‌های علمی دانشجویی چنانچه از نام آن بر می‌آید کانون و انجمنی متشکل از دانشجویان است که برای آنها اتاق فکری مهیا گشته تا اندیشه‌ها و افکار خود را در قالب گروههای مختلف منسوب به هر رشته‌های متفاوت دانشگاهی ارائه دهند و از طرف دانشگاه هم حمایت شده تا دانشجویان ایده‌های خود را عملی سازند. در کنار فعالیت‌های دانشجویی، ریاست، اساتید و دیگر مسئولین هم در تمام زمینه‌های مختلف حمایتی و مشاوره ای دانشجویان را راهنمایی و رهبری به سوی تکامل اهداف آنها کمک می‌کنند. از مزیت‌های انجمن‌های علمی در دانشگاه انجام کار به صورت گروهی و مدیریت بیشتر بخش‌های پروژه‌ها و اهداف به وسیله خود دانشجویان می‌باشد.

انجمن‌های علمی و کانون‌های دانشجویی مؤسسه آموزش عالی فردوس که مجری بخش عظیمی از برنامه‌های مؤسسه می‌باشند به شرح زیر می‌باشند:

نتیجه عملکرد و سرانجام فعالیت‌های انجمن‌های علمی در دانشگاه برگزاری مراسم ها، جشن ها، نشست‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی است که با ارزش گذاری و حمایت از سوی دانشگاه به چنین دستاوردهایی رسیده است.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد