آدرس مؤسسه: مشهد بلوار شهید کلاهدوز ; شهید کلاهدوز 30

تلفن :          5 - 37291114 - 051

نمابر :          37264134 - 051

پست الکترونیک :  info@ferdowsmashhad.ac.ir