کامپیوتر

مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات

حسین سلامی

First sample avatar image

حسین سلامی

مربی

سعید قاسم زاده

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت کاردانی پیوسته کامپیوتر.pdf 29 دوشنبه مهر 1398 دانلود
2 چارت کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر.pdf 29 دوشنبه مهر 1398 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود