خوابگاه های غیردولتی دخترانه و پسرانه مورد تأیید شورای نظارت و ارزیابی  مشهد

ردیف

نام خوابگاه

مدیریت

شماره تماس

نشانی

1

ارغوان(دخترانه)

خانم مکی

09151644869

امامت 48- پلاک20

3

سجاد(دخترانه)

دانشگاه سجاد

 

سید رضی

4

خیام(دخترانه)

دانشگاه خیام

 

قاسم آباد

5

مشکات(دخترانه)

خانم محمدیون

09156143123

38901471

وکیل آباد61- بین قدیر 3 و 5- پلاک 47

یا بلوار معلم - چهاراه ستاری – بین قدیر 3 و 5  پلاک 47

6

پردیس(دخترانه)

آقای واحدی

09373077960

38402348

بین کوهسنگی 3و1/3- پلاک 95

7

ایراندخت(دخترانه)

خانم نژاد محمدی

09150036642

38400180

راهنمایی 14 – پلاک 26

8

ثمانه(دخترانه)

آقای جودی

09153144105

37270880

خیابان دانشگاه 9 – پلاک 14

9

صدف(دخترانه)

خانم جلالیان

09154355979

خیابان سید رضی 7 – پلاک 223

10

خردگرایان مطهر

آقای نظافت

09159101126

کوثر 45- پلاک 2

11

کیمیا(دخترانه)

خانم نقویان

09157998516

38671060

میدان تربیت- شهید قانع 18 – پلاک 18

12

معصومه(دخترانه)

خانم عطاریانی

09364308110

36071470

امامت 38 – پلاک پلاک 7

13

آرام (پسرانه)

آقای جمشیدی

09153157392

33435266

ایستگاه مترو 17 شهریور- فدائیان اسلام 15- ابوحامد 1- پلاک 169

14

آیندگان (پسرانه)

خانم پور رحیمی

09153184429

36033074

سید رضی 55- پلاک 246

15

عرفان (پسرانه)

آقای حمزه نیا

09153098976

36045521

قاسم آباد – بین فلاحی 49 و51 – پلاک 717

16

نوید(پسرانه)

آقای حسینی

09154800045

38816491

ایستگاه مترو کوثر- وکیل آباد 10- پلاک 6

17

ولایت(پسرانه)

آقای کریمی

09171671911

36013249

امامت 32- پلاک 32

18

پارس نو(پسرانه)

آقای قوی )تیموری)

09368152779

دور میدان سعدی