آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان چهارمین دوره مسابقه ملی صدای نور

یکشنبه 5 خرداد 1398 رویداد
فروغ فرخ پور

13

خرداد

برگزاری آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان چهارمین دوره مسابقه ملی صدای نور