Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education

کارگروه‌ها

حوزه دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی فردوس در حال حاضر دبیرخانه دو کارگروه ایثار و شهادت و کارگروه عفاف و حجاب منطقه 9 می‌باشد. برگزاری جلسات متعدد به ویژه در کارگروه عفاف و حجاب منجر به دستیابی به شیوه‌نامه جامعی گردیده است که اجرای آن می‌تواند موجبات بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را فراهم آورد.

همچنین طراحی لباس مراسم دانش‌آموختگی که برخوردار از ویژگی‌های طراحی اسلامی ایرانی است از جمله فعالیت‌های دبیرخانه کارگروه عفاف و حجاب منطقه 9 می‌باشد.

کارگروه ایثار و شهادت نیز با برگزاری جلساتی در خصوص اردوی راهیان نور توانسته است ضمن آسیب‌شناسی نحوه برگزاری اردوی راهیان نور به ارائه راهکارهایی جهت رفع آن‌ها بپردازد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد