Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education

ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کارشناسی پیوسته سال 1402 با سوابق تحصیلی (بدون کنکور)

به اطلاع متقاضیان پذیرش در دوره‌های کارشناسی پیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی« غیردولتی-غیرانتفاعی»  در سال 1402 می‌رساند ثبت نام و انتخاب رشته به صورت اینترنتی از روز سه شنبه 31/5/1402   فعال خواهد شد و تا روز پنجشنبه مورخ 9/5/1402 ادامه خواهد داشت،  بر این اساس ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت نام، به موسسه و یا به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته همزمان در یک مرحله انجام می‌شود، متقاضیان باید با توجه به رشته محل‌های اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام نسبت به انتخاب و درج رشته محل‌های مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام کنند.

شرایط ثبت نام:

  1. داشتن دیپلم نظام آموزشی جدید (3-3-6 ) اعم از شاخه‌های نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش و یا مدرک پیش دانشگاهی که تاریخ اخذ آن حداکثر تا تاریخ 31/6/1402 باشد و یا داشتن دیپلم نظام قدیم (نظام سالی- واحدی یا ترمی واحدی) و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی حرفه ای برای همه داوطلبان الزامی است.
  2. دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و انتخاب رشته به این شیوه را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
  3. زمان ثبت نام و انتخاب رشته از تاریخ 31/5/1402تا 9/6/1402منحصرا از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.org و یا مراجعه به موسسه انجام می‌پذیرد. داوطلبان لازم است قبل از اقدام  به ثبت نام و انتخاب رشته، دفترچه راهنما (متون و جداول) و اطلاعیه‌های بعدی آن که در درگاه اطلاع رسانی این سازمان درج خواهد شد را مطالعه کرده و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط، به ثبت نام و انتخاب رشته مبادرت کنند.
  4. نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم)، صورت خواهد گرفت؛ لذا همه‌ی داوطلبان (دیپلمه‌های نظام آموزشی جدید (3-3-6)، نظام سالی-واحدی یا ترمی-واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه‌های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند) لازم است معدل کل و یا معدل کتبی خود را به صورت صحیح در تقاضانامه ثبت نامی اینترنتی درج کنند. داوطلبان توجه کنند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت به عمل آمده و قبولی آنها لغو می‌شود.

تبصره 1: داوطلبان دیپلم نظام آموزشی جدید و نظام قدیم و نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی لازم است مطابق توضیحات مندرج در این دفترچه معدل کل و معدل کتبی دیپلم متوسطه خود را در بندهای 16 و 17 تقاضانام اینترنتی ثبت نام درج کنند.

تبصره 2: داوطلبان دیپلم فنی و حرفه ای و یا کاردانش نظام جدید دیپلمه‌های چهارساله فنی و حرفه ای و یا کاردانش  نظام قدیم و دیپلمه‌های فنی و حرفه ای و یا کاردانش نظام سالی واحدی و ترمی واحدی هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی بوده و فاقد معدل کتبی در دیپلم هستند، لازم است معدل کل دیپلم متوسطه خود رادر بند 16 تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج کنند.

  1. با توجه به اینکه برخی از داوطلبان ثبت نام و انتخاب رشته خود را از طریق مراجعه به کافی نت‌ها انجام می‌دهند، رعایت موارد ذیل در زمان ثبت نام از سوی این داوطلبان الزامی است:

الف) قبل از مراجعه به کافی نت، به تکمیل پیش نویس تقاضانامه و همچنین کد رشته محل‌های انتخابی، تهیه فایل عکس با رعایت توضیحات داده شده در بند« ب» (صفحه 15دفترچه راهنما) مبادرت کنند.

ب ) در زمان ورود اطلاعات، حضور داوطلب برای کنترل اطلاعات و عکس، الزامی است و قبل از تایید نهایی، باید اطلاعات از سوی داوطلب کنترل و در صورت نیاز به اصلاح، اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد. در پایان ثبت نام وانتخاب رشته نیز تهیه یک برگ پرینت اطلاعات برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است.

ج ) در پایان ثبت نام و انتخاب رشته، دریافت شماره پرونده 7 رقمی و کد رهگیری 16 رقمی از سیستم الزامی است.

بدیهی است عدم ارائه شماره پرونده و کد رهگیری توسط سیستم، به منزله عدم ثبت نام و انتخاب رشته کامل است  و لازم است تمامی مراحل ثبت نام و انتخاب رشته از ابتدا تکرار شوند.

د ) داوطلبان بایستی شماره پرونده و کد رهگیری ثبت نام خود را تا پایان تمامی مراحل (پایان مهر ماه سال 1402) نزد خود نگهداری کنند.

 

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد