حسابداری

مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات

روح الله رحمانی

First sample avatar image

روح الله رحمانی

مربی

First sample avatar image

سید جواد حبیب زاده

استادیار

                                                                                                                      

نسرین روشن روان (مدیر تحصیلات تکمیلی)        امین رضایی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)

 

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت کارشناسي ارشد حسابداري.pdf 4 پنجشنبه مهر 1398 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود