ژوژمان تمرین های طراحی میان ترم دانشجویان گروه نقاشی درس "طراحی و بیان تجسمی"

چهارشنبه 7 آذر 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

ژوژمان تمرین های طراحی میان ترم دانشجویان گروه نقاشی درس "طراحی و بیان تجسمی" زیر نظر استاد رستگار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس ؛ دانشجویان با توجه به علاقه خود موضوعی را انتخاب کرده و با استفاده از زبان تصویر و امکانات تجسمی سعی در ایجاد فضایی هارمونیک و در عین حال بیانگرا داشته و هدف این است به این نتیجه برسند که موضوع می تواند هر چیزی باشد ولی از دل آن هرچیز، می توان به بیانی تجسمی و معنایی خاص رسید.