جلسه مدیران گروههای آموزشی با معاونت آموزشی

شنبه 17 آذر 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

در راستای هماهنگی های بیشتر و پیگیری امور آموزشی جلسه مدیران محترم گروه های آموزشی با حضور معاونت محترم آموزشی آقای دکتر مجتبوی در تاریخ 97/09/15 در اتاق جلسات مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه نکات مهمی همچون امتحانات پایان ترم وبرنامه آموزشی ترم آینده و .. مورد بحث و بررسی قرار گرفت.