نشست بررسی راهکارهای همکاری متقابل موسسه آموزش عالی فردوس و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 صفحه اصلی
فروغ فرخ پور

نشست بررسی راهکارهای همکاری متقابل موسسه آموزش عالی فردوس و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی باحضور دکتر صابری تولایی معاون آموزش متوسطه مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، کارشناسان حوزه های مختلف آموزش و پرورش  و دکتر مجتبوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  ،دکتر باوندیان مشاور عالی ریاست و سرکارخانم توکلی مدیر امورمالی موسسه برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد با تشکیل کار گروهی راهکارهای مختلف همکاری فیمابین بررسی و مصوب گردد.