انجام داوری آثار پنجمین جشنواره نگاه عاشورایی

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 دانشجویی و فرهنگی
فروغ فرخ پور

مرحله اول داوری آثار ارسالی به دبیرخانه پنجمین دوره جشنواره نگاه عاشورایی توسط هیات داوران بخش های مختلف انجام شد.

فراخوان این جشنواره در تاریخ 15 بهمن ماه 1397 منتشر شد که پس از انتشار این فراخوان... اثر در سه بخش عکس، نقاشی و معماری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از این تعداد .... اثر به مرحله داوری مرحله اول راه یافتند.

در مرحله اول داوری در بخش نقاشی از تعداد63  اثر 35 اثر توسط هییت داوران انتخاب شد و  مرحله دوم داوری از روی اصل اثر  یکشنبه هفته آینده 8 اردیبهشت ماه  برای نمایشگاه انجام خواهد شد .

همچنین در مرحله اول داوری بخش معماری نیز از تعداد 62 اثر ارسالی 10 اثر در نمایشگاه نمایش داده خواهند شد.

مرحله آخر داوری در روز افتتاحیه نمایشگاه انجام خواهد شد.