امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد و معاونت پژوهشی حوزه علمیه خراسان

دوشنبه 15 مهر 1398 صفحه اصلی
فروغ فرخ پور

تفاهم نامه همکاری میان موسسه آموزش عالی فردوس مشهد و  معاونت پژوهشی حوزه علمیه خراسان به امضا رسید.

این تفاهم نامه با توجه به اهمیت همکاری علمی و آموزشی حوزه و دانشگاه مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و ضرورت بررسی عالمانه مسائل هنر و رسانه و ارایه راهکار در جهت رفع نیازهای موجود از طریق ظرفیت های مراکز علمی و آموزشی ،بین معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و مؤسسه آموزشی عالی فردوس منعقد شد.

از جمله محورهای این تفاهم نامه :  توسعه همکاری  در حوزه پزوهشی و استفاده متقابل از پژوهشگران  ، همکاری در تولید محتوا و استفاده از آثار پژوهشی طرفین ، تهیه مقالات سفارش محور جهت چاپ در فصلنامه ها و نشریات علمی و برگزاری نشست های علمی، کرسی های نظریه پردازی و همایش های ملی و بین المللی مشترک است.

هاشم جلیلی صفریان به نمایندگی از مؤسسه آموزش عالی فردوس  و حسین کندری به نمایندگی از حوزه علمیه خراسان این تفاهم نامه را امضاء کردند.