جلسه شورای هماهنگی و پشتیبانی جشنواره فیلم دفاع مقدس خراسان ر ضوی

چهارشنبه 17 مهر 1398 دانشجویی و فرهنگی
فروغ فرخ پور

با حضور  سردار  حسینعلی یوسف علیزاده جلسه شورای هماهنگی و پشتیبانی  جشنواره فیلم دفاع مقدس  خراسان ر ضوی (کهربا) در محل سالن جلسات موسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد.