«دستور العمل آموزشی شماره 2 در خصوص برگزاری کلاس های رفع اشکال»

سه شنبه 20 خرداد 1399 صفحه اصلی
نجفی

با عنايت به شرایط بیماری کووید19  ولزوم برگزاري کلاس های رفع اشکال جهت افزایش کیفیت آموزشی وبا تاکید بر حفظ سلامتی دانشجویان عزیز واساتید محترم، ترم جاری با رعایت پروتکل های بهداشتی وموارد ذیل ادامه خواهد یافت.
از همه عزیزان انتظار می رود جهت استفاده هرچه بهتر از فرصت ایجاد شده، ما رایاری فرمایند.


 1_ کلاس های رفع اشکال برای کلیه دروس نظری، عملی وکارگاهی از تاریخ 99/3/17 تا 99/3/30 به صورت حضوری در صورت تمایل دانشجویان تشکیل خواهد شد. (در صورت امکان همزمان کلاس مجازی در ابتدای جلسه  و رفع اشکال در ادامه کلاس تشکیل خواهد شد.)
2_ کلاس های حضوری و مجازی تا 99/3/30 ادامه خواهد یافت لذا انتظار می رود اساتید محترم نسبت به اتمام سرفصل ها با تشکیل کلاس های جبرانی اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
3_ ادامه کلاس های عملی وکارگاهی وژوژمان های این دروس که تا99/4/6  به  حد نصاب نرسد به صورت حضوری بعد از امتحانات پایان ترم خواهد بود،که معاونت محترم آموزشی درصورت درخواست مدیران محترم گروه های آموزشی، جهت افزایش کیفیت آموزشی اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی، ورک شاپ وکلاس جبرانی خواهد نمود.
4_ از تاریخ 99/3/31 تا 99/4/6جهت برگزاری کلاس جبرانی، مطالعه وآمادگی دانشجویان برای امتحانات پایان ترم مد نظر قرار گرفته است.
5_ امتحانات دروس  نظری ونظری عملی از تاریخ 99/4/7 تا 99/4/26، با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری در سه تایم 9 تا11 و11 تا 13 و 13 تا 15  برگزار خواهد شد.
6_ ارزشیابی اساتید از تاریخ  99/3/24تا 99/3/31 از طریق پورتال دانشجویان انجام خواهد شد.(در صورت عدم ارزشیابی، دانشجویان عزیز قادر به مشاهده نمرات وتقاضای تجدید نظر نخواهند بود.)
7_ دانشجویان عزیز جهت اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق پورتال خوداز 99/4/1 تا 99/4/6 اقدام نمایند. (همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکس دار جهت حضور در آزمون الزامی است.
8_ استفاده از ماسک ورعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانشجویان عزیز الزامی است، ودر ابتدای ورود به موسسه توسط همکاران، موارد بهداشتی کنترل خواهد شد.
9_ اساتیدمحترم و دانشجویان گرامی در صورت هرگونه سؤال یا پیشنهاد می توانند از طریق تلفن های موسسه ما را درجهت ارائه بهتر، یاری فرمایند.
(شورای آموزشی موسسه اموزش عالی فردوس)